Dienstenwijzer

Cerass is gespecialiseerd in financiële zakelijke dienstverlening. In onze dienstenwijzer informeren wij u graag over onze werkwijze.

Onze dienstverlening

In onze werkwijze staat u als klant centraal en zijn uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen onze leidraad. Daarnaast hecht de verzekeringsbedrijfstak waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen en eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden.

Hierbij treft u onze dienstenwijzer aan. In dit document geven wij informatie over onder andere: algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.