Klachtenprocedure

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat onze dienstverlening soms anders verloopt dan u wenst. Laat ons dat dan weten door ons een e-mail of brief te sturen via de op deze website vermelde contactgegevens. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing.

Klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over Cerass. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Waar kunt u terecht?
U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.

  • Schriftelijk;
    U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Cerass, t.a.v. de Directie, Postbus 2085, 1990 AB Velserbroek.

  • Internet;
    Ook onze website biedt u de mogelijkheid te reageren. U kunt dit doen via ons contactformulier onder vermelding van ‘Klacht’.

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door Cerass. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 (€ 0,10 per minuut). Website: www.kifid.nl.

Klachten kunnen alleen in het Nederlands of in het Engels worden ingediend.

Reactietermijn bij klachtbehandeling
Wij proberen een ontvangen klacht altijd eerst direct met u op te lossen. Lukt dat niet? Dan nemen wij uw klacht verder in behandeling en ontvangt u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Wij hebben vervolgens maximaal 20 werkdagen de tijd om uw klacht inhoudelijk te beoordelen en u een reactie te sturen. We laten het u op tijd weten als het niet lukt om u binnen deze termijn een reactie te sturen (bijvoorbeeld omdat we meer tijdig nodig hebben om zaken goed te kunnen onderzoeken).