Stimuleren personeelsbinding

Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Donec rutrum congue leo eget malesuada.

Reconstructiekosten

Als u bijvoorbeeld brand- of waterschade lijdt, is de kans groot dat ook uw administratie verloren gaat. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. De reconstructieverzekering is een verzekering voor de extra kosten die u moet maken om uw administratie in oude staat te herstellen. Het gaat hier dus niet om schade aan de inrichting van uw kantoor zelf.

Huurderving

De huurdervingsverzekering lijkt op een traditionele bedrijfsschadeverzekering. De bedrijfsvoering is in dit geval verhuur van onroerend goed. Door een schadegeval kan het zijn dat het onroerend goed niet kan worden verhuurd, de huurdervingsverzekering vangt deze schade voor u op.

Extra kosten

Als u schade krijgt aan uw bedrijfsgebouw of bedrijfsuitrusting kunt u worden geconfronteerd met noodzakelijk te maken extra kosten. De extra kostenverzekering vergoedt de kosten die u maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden voort te kunnen zetten. Hierbij valt te denken aan de huur van vervangende ruimte en uitwijkkosten door het elders laten uitvoeren van werkzaamheden.

Exploitatie

Deze verzekering is speciaal ontwikkeld voor stichtingen en andere non-profit instellingen. De exploitatieverzekering dekt de kosten wanneer de activiteiten gestaakt moeten worden als gevolg van schade aan gebouwen of inventaris door onder andere brand, blikseminslag, storm, ontploffing en water.

Bedrijfsinhoud

Tot bedrijfsuitrusting behoren machines en dergelijke. Onder voorraden verstaan wij grondstoffen, halffabricaten en gereed product. De verzekering voor bedrijfsinhoud biedt u afdoende bescherming tegen schade aan of verlies van bedrijfsuitrusting (zoals machines) en voorraden (grondstoffen, halffabricaten en gereed product).

Gebouwen

De verzekering voor gebouwen vergoedt schade aan gebouwen ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag en storm, inbraak en aanrijding. Bijgebouwen en terreinafscheidingen zijn meeverzekerd en daarnaast geldt er een extra uitgebreide waterschadedekking. Bij deze verzekering kan gedacht worden aan uw bedrijfshal, de winkel het kantoorpand, maar ook de gebouwen van de boerderij.

Bedrijfsschade

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de vaste kosten, de doorlopende kosten én gederfde nettowinst als gevolg van een gedekte gebeurtenis waarbij schade is ontstaan aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen. Een bedrijfsschadeverzekering is bijna altijd maatwerk.