Zorg en inkomen

Onderstaand vindt u een overzicht van de zorg en inkomensverzekeringen.

Collectieve ongevallen

Met een collectieve ongevallenverzekering verzekert u uw medewerkers (of de nabestaanden) van een uitkering als zij door een ongeval blijvend invalide raken of komen te overlijden.

WGA-eigenrisicodrager

Door eigenrisicodrager te worden, betaalt u geen gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV, maar aan de verzekeraar. Wanneer u daarvoor kiest bent u verzekerd van een uitgebreide dekking en een lage stabiele premie. De duur van de eigenrisicotermijn is verlengd van 4 naar 10 jaar. Als eigenrisicodrager bent u gedurende deze periode verantwoordelijk voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Dit klinkt zwaar maar in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zullen de meeste re-integratie inspanningen in de eerste twee ziektejaren plaatsvinden. Komt één van uw medewerkers onverhoopt in de WGA terecht, dan betaalt uw verzekeraar de kosten van de WGA uitkering door. Cerass zal u ondersteunen gedurende de eigenrisicotermijn van 10 jaar bij het vormgeven en uitvoeren van de re-integratie inspanningen, zowel inhoudelijk als op financieel gebied.

Verzuimmanagement

Cerass biedt u LTO VerzuimCare: een verzuimverzekering, arbodienstverlening en re-integratie in één.

Door alle wetswijzigingen kan ziekte van uw medewerker drastische gevolgen hebben voor uw onderneming. Bij de aanpak van ziekte en (langdurig) verzuim gelden zeer complexe regels. Daarbij heeft u te maken met een verzekeraar, Arbodienst en re-integratiebedrijf. Met LTO VerzuimCare bundelt u deze partijen en kennis in één. Wij bieden een krachtige oplossing die het beheer en de administratie van het verzuimproces voor u van A tot Z automatiseert, vanaf de eerste ziekmelding tot en met het afronden van het re-integratiedossier. Naast een maximale financiële zekerheid, bewaakt u het inkomen van uw zieke medewerker. LTO VerzuimCare is uniek in Nederland.

LTO VerzuimCare is modulair opgebouwd om u zo optimaal mogelijk gebruik van onze dienstverlening op het gebied van verzuim, preventie en re-integratie te laten maken.