Risico's afdekken

Onderstaand vindt u een overzicht van de verzekeringen voor het afdekken van de risico's.

Risico's afdekken

Zorgverzekering

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich te verzekeren door bij een zorgverzekeraar een zorgverzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen die zich voor de verzekering aanmeldt, te accepteren. De overheid heeft een wettelijk standaardpakket samengesteld. De basisverzekering kan aangevuld worden met aanvullende verzekeringen.

WIA-regeling

Door de invoering van de WIA per 1 januari 2006 kunnen arbeidsongeschikte medewerkers met een enorme inkomensterugval te maken krijgen. U, als werkgever, kunt voor een inkomensaanvulling voor deze groep medewerkers zorgen door het sluiten van een collectieve WIA-verzekering. U biedt uw medewerkers met de WIA-verzekering inkomenszekerheid in periodes dat het tegenzit. De WIA-verzekering is dan ook een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde.

ANW-hiaat regeling

De ANW-hiaatverzekering is een onmisbaar onderdeel in het arbeidsvoorwaardenpakket van de werkgever. Een ANW-hiaat verzekering kan prima worden verwerkt in de secundaire arbeidsvoorwaarden. U als werkgever kunt uw medewerkers de faciliteit bieden om deel te nemen aan een collectieve ANW-hiaat verzekering.